Dag en nacht bereikbaar op 0251 231 262

Rouwteksten

In de moeilijkste momenten van hun leven weten mensen vaak hun gevoelens te vertalen in gedichten. Hieronder vindt u voorbeelden van gedichtjes voor volwassenen. Een overzicht vindt u in dit pdf document.

1. Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd zal blijven.

2. Niet alles is voorbij.
Je blijft bij ons,
door wie je was en wat je zei
en wat je voor ons hebt betekend.

3. Als straks de zon toch weer zal schijnen,
en hoog boven aan de hemel staat,
dan weet ik dat er met die stralen
een glimlach naar beneden daalt.
Nu kun je over ons waken,
eens zullen we weer samen zijn,
tot dan moeten wij hier verder leven
maar zal je steeds in mijn gedachten zijn.

4. We staan niet altijd stil
bij het woordje “samen”.
Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

5. Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen… je had de wind niet mee.

6. Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

7. Voor jou ging het sterven niet ineens.
Je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld.
En ook niet wat je hebt geleden.

8. Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen…

9. Al weet ik dat je veilig bent
geborgen bij de Heer;
de lege plaats blijft onvervuld
ik zie je hier nooit meer.

Al weet ik dat je veilig bent
verlost van alle pijn;
ik kan mijn vragen niet meer kwijt,
kan nooit meer bij je zijn.

Al weet ik dat je veilig bent
ik zoek en vind je niet.
Ik vraag het aan een lege lucht
of je mij hoort en ziet.

Al weet ik dat je veilig bent
mijn hart wil er niet aan
dat jij, die ik niet missen kan,
voorgoed bent heengegaan.

Al weet ik dat je veilig bent
ik zie je hier nooit meer
maar als het donkert, zeg ik zacht
tot ziens, bij God de Heer!

10. De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij.